Fundacja Jacka Maziarskiego działa od roku 2011. Utworzyliśmy ją, by pomóc w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności młodym, ideowym ludziom, którzy – poza studiami czy pracą zawodową – angażowali się też w pracę społeczną w swoich środowiskach.

Promujemy i nagradzamy niezależność myślenia, wierność wartościom humanistycznym i historycznym w publicystyce, twórczości literackiej i artystycznej. Organizujemy warsztaty i seminaria dla młodzieży.

Więcej: Fundacja Jacka Maziarskiego